Promotie en communicatie

KBO Boxmeer Ledenblad

Het ledenblad van de KBO Boxmeer ‘KBO-actief’ met een oplage van ruim 1000 stuks, verschijnt 11x per jaar gelijktijdig met het KBO-blad ”Ons”. Een ledenblad is een onmisbare schakel tussen leden en bestuur.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het blad, bent u van harte welkom. De uitgave van het ledenblad kunnen we alleen continueren met de medewerking van een aantal Boxmeerse ondernemers. 

 

De redactie berust bij:

Carel Thijssen Koorstraat 68 | 5831GH  Boxmeer | tel.  06-20931991

U kunt de redactie via e-mail bereiken op carelthijssen@gmail.com

 

De lay-out van het ledenblad is in handen van:

Carel en Tini Thijssen Koorstraat 68 | 5831GH  Boxmeer | tel. 06 – 20 931 991

KBO actief en het blad Ons worden bij de leden bezorgd door onze 30 wijkcontactpersonen. De distributie wordt gecoördineerd door Harry Raafs en Wim Kuster samen met Gré Schroten.

 

De KBO nieuwsbrief , 

De meeste informatie komt bij onze leden via KBO actief , in een aantal gevallen is het nodig om snel informatie bij onze leden te brengen . Daarvoor gebruiken we de Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt opgesteld en verzonden door secretaris Harry Raafs.

 

KBO Boxmeer website

Niet leden willen we bereiken via  onze website. 
De website geeft een totaal beeld van KBO afdeling Boxmeer en geeft ook gemakkelijk toegang tot KBO Brabant.

Karina Janssen is de ontwerper van de website en is onze webmaster en dus beheerder van de website.

 

KBO Boxmeer Facebook.

Zeker bij senioren is facebook een frequent gebruikt communicatie middel. KBO Boxmeer bereikt op deze manier vele niet leden en brengt uitwisseling van informatie op gang. Karin Claassen beheert facebook.

KBO Boxmeer heeft de beschikking over diverse folders en flyers ter ondersteuning.