Historie

‘Het was flink druk in de Volksbond’, noteerde de verslaggever van het Boxmeers Weekblad (BW) die op donderdag 14 juli 1955 de oprichtingsvergadering van de ‘Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden’ bijwoonde. Het initiatief om de Boxmeerse ouderen te verenigen in een eigen ‘bond’ was afkomstig van de vakbond K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging). Twee weken vóór de oprichtingsvergadering hadden Jan Peters en Frits Langen de ouderen opgeroepen naar de bijeenkomst in De Volksbond aan de Veerstraat in Boxmeer te komen. Ongeveer 35 ouderen, ook enkele uit Sambeek en Beugen, hadden gehoor gegeven aan die oproep. Er bleek ‘veel animo en sympathie’ voor de bond, berichtte het BW een paar dagen later. Het bewijs: alle aanwezigen meldden zich aan als lid en de grote animator Jan Peters werd gekozen tot eerste voorzitter van de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden, die later werd omgedoopt tot Katholieke Bond van Ouderen: KBO.

Dat het juist Jan Peters was die aan de wieg stond van de KBO, was niet verwonderlijk. Hij was zeer betrokken bij het sociale leven in Boxmeer, was onder meer bestuurslid van de plaatselijke harmonie, van het Wit-Gele Kruis en van de technische school. Bovendien was hij lid van de gemeenteraad, een aantal jaren wethouder en lid van de Provinciale Staten. Vanwege zijn betrokkenheid met het maatschappelijke leven stond Jan Peters beter bekend als ‘Rooie Jan’, een geuzennaam die hij met ere mocht dragen. Peters hanteerde elf jaar de voorzittershamer. In 1996 volgde oud-gemeentesecretaris Jan van Beijnen hem op.

Elkaar ontmoeten en ontspanning vinden. Dat waren de belangrijkste leuzen in de beginjaren van de KBO. Of, zoals een van de leden het vertelde in het BW: De drie k’s, kaarten, kienen en keuvelen. Ook het jaarlijkse uitstapje – toen nog met personenauto – was een gewilde activiteit. ‘Zo’n dagje van huis was voor de ouderen van vroeger een hele belevenis’, zo valt te lezen in een van de artikelen. “Bij het eerste uitstapje wachtte de Boxmeersche Harmonie hen bij terugkeer met een serenade op”, vertelt een van de KBO-leden.

Geleidelijk aan kwamen er natuurlijk meer activiteiten, zoals de kerstviering, koningsschieten, vissen en fietstochtjes. Een treffende uitspraak van een KBO’er: “Thuis alleen maar naar buiten kijken, ben je snel moe en de stoelen zeggen niks terug”.

Nog zo’n opmerkelijk citaat uit die prille jaren van de KBO: ‘Ten tijde van het ontstaan van de KBO-afdeling, in 1955, was het nog vaak zo dat leden een zeker schuldgevoel hadden dat ze een aantal uren in de week niet werkten maar aan ontspanning deden’.

 

DE VOORZITTERS VAN DE KBO BOXMEER

De KBO afdeling Boxmeer heeft elf voorzitters gehad en één man die twee korte periodes als waarnemer de voorzittershamer hanteerde. 

De namen van de voorzitters:

 

Namen voorzitters Voorzitter van / tot
Jan Peters 1955 – 1966
Jan van Beijnen 1966 – 1971
Piet Lemmens 1971 – 1977
Sjang Vissers 1977 – 1979
Ben Clabbers 1979 – 1982
Henk Thuis 1982 – 1991
Frans Lamée 1991 – 1992
Ernst de Wildt 1992 – 1997
Martien van de Laar 1997 – 2002
Henk van de Goor 2002 – 2003
Br. Adrianus Ulijn (waarnemer) 2003 – 2005
Gérard Kusters 2005 – 2007
Br. Adrianus Ulijn (waarnemer) 2007 – 2008
Anton van Erve 2008 – 2023
Albert Swinkels 2023 – heden