Bestuur
Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

In het dagelijks bestuur hebben voorzitter, secretaris en penningmeester zitting.

De verschillende aandachtsvelden zijn onder de bestuursleden verdeeld. Soms zijn werkgroepjes onder bepaalde aandachtsgebieden actief.

De bestuurssamenstelling en aandachtsgebieden ziet U hier beneden.

 

Albert Swinkels   kboboxmeervoorzitter@gmail.com

Voorzitter , extra aandachtsgebied: KBO Brabant en KBO Kring Land van Cuijk, Welzijn ouderen Boxmeer, promotie en communicatie en themamiddagen.

Harry Raafs, Secretaris  kbosecretarisboxmeer@gmail.com

extra aandachtsgebied: kienen en kaarten, wandelen en fietsen, distributie KBO actief en ONS, Nieuwsbrief, Wijkcontactpersonen

Wim Kuster, Penningmeester  wakuster12@gmail.com

extra aandachtsgebied:distributie KBO actief en ONS. Sponsoring/advertenties

Karin Claassen, bestuurslid kclaassen54@gmail.com

aandachtsgebied: Reizen en amusement, Eten met KBO en Facebook en bloemschikken

Mechelien Verhees, bestuurslid  m.methorst@ziggo.nl

aandachtsgebied: IBB ( Individuele Belangen Behartiging) zoals ouderenadviseurs, ledenadministratie, aangifte inkomstenbelastingen

Vrijwilligers

In de loop van de tijd is door het bestuur een aantal werkgroepen in het leven geroepen. De werkzaamheden binnen de werkgroepen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Momenteel staan er ongeveer 65 mensen klaar om van de organisatie een goed draaiende vereniging te maken.

Leden welke hun ervaringen, kennis en vaardigheden willen delen met anderen worden ruim in de gelegenheid gesteld dit binnen de KBO te ontplooien. 

Regelmatig is er wel een plaatsje in de organisatie op te vullen. Als u belangstelling heeft om een handje te helpen, is het bestuur graag bereid om contact met u op te nemen. U kunt ook altijd telefonisch informatie opvragen bij onze secretaris.

Wij staan als KBO Boxmeer ook ingeschreven bij de KvK onder nummer: 17124983