KBO Land van Cuijk

KBO Boxmeer valt onder KBO kring Land van Cuijk . Leden van KBO Boxmeer kunnen gebruik maken van de diensten van de Kring.

Wat doet de KBO kring Land van Cuijk:

  • WMO clientondersteuning, hulp van ouderenadviseurs, hulp bij de administratie en belastingservice( opgave  van de loonbelasting) . Deze services zijn gratis.
  • Jaarlijks een Sociaal Cultureel Evenement voor alle leden.
  • Belangbehartiging t.b.v. senioren binnen de Gemeente Land van Cuijk.

KBO Brabant

De KBO Kring Land van Cuijk valt onder KBO Brabant . Leden van KBO Boxmeer kunnen gebruik maken van de diensten van KBO Brabant.

Wat doet KBO Brabant :

  • Juridische helpdesk ( gratis notaris spreekuur), er is ook een tandartsspreekuur
  • KBO Brabant leidt WMO ondersteuners, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs en belastinghulpen op.
  • KBO Brabant heeft ook een team van WLZ adviseurs( Wet Langdurige Zorg).
  • Diverse bijeenkomsten in de provincie, leden kunnen daar gebruik van maken. Genoemd kunnen worden: vitaliteitsdagen, informatiebijeenkomsten over Veilig en  toekomstig Wonen, zingevingsdagen.
  • Een gratis huistest i.v.m. veilig en comfortabel wonen.
  • Kortingsafspraken op provinciaal niveau zoals bij de zorgverzekering, de rijbewijskeuring etc , ook hiervoor is de ledenpas nodig.
  • Belangenbehartiger op landelijk en provinciaal niveau bijv. op het gebied van pensioenen en zorg , wonen en welzijn voor ouderen.