Samenwerking in een groter geheel

KBO Boxmeer is een plaatselijke, zelfstandige organisatie.

KBO afdeling Boxmeer maakt deel uit van KBO  Kring Land van Cuijk  dat vervolgens valt onder KBO Brabant. KBO Brabant is met 135.000 leden de grootste provinciale bond, KBO Kring Land van Cuijk telt 28 afdelingen met totaal 9.000 leden

In KBO afdeling Boxmeer zijn circa 1.050 leden ingeschreven.

Doelgroep
KBO Boxmeer wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder uit de kern Boxmeer, dus ook voor niet leden.

Missie
KBO Brabant en zijn kringen en afdelingen komen op voor alle senioren in Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

Motto
Samen actief en inspirerend voor alle senioren.

KBO op de bres voor een goede leefbaarheid

KBO afdeling Boxmeer acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van de organisatie inzien. In samenwerking met anderen -zonder wie dan ook tekort te willen doen – noemen we in het bijzonder Welzijn Ouderen  Boxmeer-, wil hij optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten bij de belevingswereld en wensen van zijn leden.In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is het voornaamste aandachtspunt (speerpunt van beleid) de zorg voor het in voldoende mate beschikbaar zijn van voorzieningen op het terrein van cultuur, dienstverlening, (gezondheids-)zorg, sport, veiligheid, vervoer, welzijn en wonen.