Wijk contactpersonen

De “wijkcontactpersonen” dragen zorg voor de bezorging van:

  • Het KBO-Brabant magazine ONS
  • De Boxmeerse KBO-actief
  • De verjaardagskaarten
  • De kerstattentie

Heeft u vragen omtrent bovenstaande dan kunt u een mail sturen naar onze secretaris kbosecretarisboxmeer@gmail.com