Adviseurs

Individuele Belangen Behartiging ( IBB).

Zoals uit de doelstelling van de vereniging blijkt, staat de belangenbehartiging hoog in het vaandel.
De kracht van de KBO-afdeling ligt in het ondersteunen, toerusten en faciliteren van haar leden. Dit is uiterst belangrijk, omdat zo die leden (en andere ouderen) kunnen omgaan met bijvoorbeeld het lokale welzijns- en ouderenbeleid, landelijke wetgeving, zorgvragen.
IBB is een activiteit van de KBO en Welzijn Ouderen Boxmeer. De uitvoering gebeurt door speciaal opgeleide vrijwilligers met professionele ondersteuning door Sociom. De IBB ers werken zelfstandig en onafhankelijk van dienstverlenende instanties.
We onderscheiden Ouderenadviseurs, Belastinginvulservice en Thuisadministrateurs De ouderenadviseurs informeren en adviseren u op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën, de belastinginvulservice verzorgt de jaarlijkse belastingaangifte en de thuisadministrateurs helpen bij het op orde brengen van de administratie. Zij ondersteunen ook bij het maken van keuzes en het krijgen van de juiste hulp en zij bemiddelen naar instanties en organisaties. Deze dienstverlening is gratis.

De organisatie van IBB :

Ouderenadviseurs:

Contactpersoon: Anton van Erve : 0485-578150 , anton.vanerve@planet.nl

Jose Brienen: 0485-211610.

Wim van den Berg: 06-23656773.

Belastingservice:

Contactpersoon: Mechelien Verhees: 0485-211610, m.methorst@ziggo.nl

Thuisadministratie:

Contactpersoon: Sjaak Verstegen: 06-20614609, fam.verstegen@plusverbeeten.nl

Contactpersoon: Jeanne van Vught: 06-30022909, jeanne.vanvught@welzijnouderenboxmeer.nl

Speciale Adviseurs

De Speciale Adviseurs  bieden gratis hulp bij het verzorgen van juridische  of geestelijke zaken .

Juridisch advies: KBO-Brabant : www.kbobrabant.nl– dit doen we –Onze diensten

Geestelijk adviseur:

Ben Wolbers pastor-teamleider: Ben.Wolbers@onzelievevrouweparochie.nl